In the heart of Sofia

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-18981-C01 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“
  Бенефициент: БЕЗ ЧАСОВНИК ЕООД
 
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500лв.
европейско и 1 500лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.09.2020 г.
Край: 25.12.2020 г.
Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Бенефициент: Без часовник ЕООД
 
Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 50 000.00лв.
европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.10.2021г.
Край: 21.01.2022 г.